Podrobný cenník poskytovaných služieb

 

Preklady z/do bulharčiny 

predstavujú písomne vyhotovené texty v bulharčine alebo slovenčine, ktoré vznikajú ako výsledok prekladateľskej činnosti. Tarifná odmena za 1 str. úradného prekladu z/do bulharčiny je 21,58 eur + náhrada hotových či paušálnych výdavkov.

Tlmočenie z/do bulharčiny

je verbálna, ústna komunikácia, ktorá prebieha v oboch jazykoch, teda v bulharčine a slovenčine. Tarifná odmena za 1 hod. úradného tlmočenia je 19,92 eur + náhrada za prípadnú stratu času, cestovné, stravné. 

 

V prípade bezodkladného výkonu prekladateľskej alebo tlmočníckej činnosti sa tarifná odmena môže zvýšiť maximálne o 50 %, 

a v prípade prekladu mimoriadne náročného na presnosť a odbornosť je navýšenie ceny maximálne o 30 %.

 

Podrobný cenník prekladateľských a tlmočníckych služieb z/do bulharčiny:

 
Služba: Cena:

Úradné preklady dokuzmentov

pre potreby štátnych orgánov 

(písomné preklady s tzv. okrúhlou pečiatkou)

Tarifná odmena pre bulharčinu:

21,58 € / str.

plus náhrada hotových výdavkov, napríklad:

- jedno písomné alebo elektronické vyhotovenie prekladu, resp. archivácia prekladu: 2,66 eur

- tlač 1 strany čiernobieleho listu: 0,10 eur

- poštovné: 1,90 eur (doporučený list 1. tr. do 500 g)

Preklady všeobecných textov     18,00 € / str.
(15,00 € / str. pre prekladateľké agentúry)
 
Príplatok za preklad odborných textov + 30 %, resp. 4,50 € / str.
Príplatok za konverziu a grafickú úpravu textov + 3,00 € / str.
Príplatok za expresný preklad,
resp. prácu cez víkend a štátne sviatky 
+ 50 %
Príplatok pre veľké prekladateľské projekty s požiadavkou o zachovanie obsahovej, terminologickej a grafickej jednoty prekladaných textov  + 25 %

Úradné tlmočenie

pre potreby štátnych orgánov

(ústné tlmočenie na polícii či súde)

Tarifná odmena: 19,92 € / hod.

+ náhrada za stratu času a hotových výdavkov, napríklad za bezodkladný výkon, prácu v noci a cez víkend, stravné a cestovné

Odborné tlmočenie na rôznych podujatiach

(simultánne, konzekutívne, šušotáž)

Hodinové tlmočenie v Bratislave: 1 hodina x 50 € = 50 €

Poldňový paušál pre tlmočenie v Bratislave (maximálne 4 hodíny vr. prestávok): 4 hodiny x 35 € = 140 €

Celodenný paušál pre tlmočenie v Bratislave (maximálne 8 hodín vr. cesty a prestávok): 8 hodín x 30 € = 240 €

Celodenný paušál pre tlmočenie mimo Bratislavy* (maximálne 12 hodín vr. cesty a prestávok): 12 hodín x 30 € = 360 €

* Klient hradí výdavky spojené s cestovaním, stravovaním a ubytovaním.

STORNO poplatok 100 % z celkovej sumy objednaného prekladu alebo tlmočenia