Individuálne kurzy bulharčiny / slovenčiny / angličtiny

Individuálne kurzy bulharčiny / slovenčiny / angličtiny pre fyzické a právnické osoby.

Optimálny čas na osvojenie si učiva pre jednu úroveň jazykových znalostí cudzieho jazyka je 60 až 90 vyučovacích hodín (úrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti). 

Individuálne kurzy trvajú 48 vyučovacích hodín, teda približne 12 týždňov. V poslednom, 13. týždni robíme opakovanie učiva a záverečný test s vysvedčením :-)

Vyučovanie prebieha dvakrát týždenne (2 x 45 min. + 15-minutová prestávka) v doobedňajších alebo poobedňajších hodinách.

 

V roku 2016/2017 sú možné tieto termíny intenzívnych kurzov:

  • Pondelok a streda: od 15:00 do 17:30 hod. 
  • Pondelok a streda: od 18:00 do 20:30 hod. 
  • Utorok a štvrtok: od 15:00 do 17:30 hod.
  • Utorok a štvrtok: od 18:00 do 20:30 hod.
  • Víkendové kurzy: Všetky termíny sú do konca januára 2017 obsadené.

 

Cena individuálneho kurzu je 490,- eur na osobu, ďalšie 2+2 hodiny na opakovanie a urobenie záverečného testu v poslednom 13. týždni sú zdarma :-) 

 

Kurz je výlučne založený na stroho individuálnom prístupe, ktorý je zameraný na pochopenie reálií Bulharska / Slovenska / anglicky hovoriacich krajín, na budovanie slovnej zásoby, vysvetľovanie logiky gramatických kategórií a najmä na osvojenie správnej výslovnosti a umenia prirodzene komunikovať v bulharskom / slovenskom / anglickom jazyku.

 

Miesto výuky: Tolstého 9 v centre Bratislavy, respektíve v priestore klienta za paušálny príplatok 10,- eur /výjazd.

 

Rozpis konzultácií:

Cena pre jednotlivcov: 30 eur za dve vyučovacie hodiny (2 hod. x 45 min).

Cena pre dve osoby spolu: 40 eur za dve vyučovacie hodiny (2 hod. x 45 min).

Cena pre tri osoby spolu: 50 eur za dve vyučovacie hodiny (2 hod. x 45 min).

 

Hodinové konzultácie, respektíve doučovanie vo väčších skupinách je z dôvodu zachovania kvality nemožné.

 

Motto študentov individuálnych kurzov: 

  • „Non schoale sed vitae discimus – Neučíme sa pre školu, ale pre život“
             Vraj to povedal Lucius Annaeus Seneca, učiteľ a poradca rímskeho cisára Nera :-)