Individuálne kurzy bulharčiny / slovenčiny / angličtiny

Individuálne kurzy bulharčiny / slovenčiny / angličtiny pre fyzické a právnické osoby.

Kurzy sú založené na stroho individuálnom prístupe, ktorý je zameraný na osvojenie si základov bulharského, slovenského či anglického jazyka. Prídanou hodnotou je pochopenie mimojazykových reálií Bulharska, Slovenska či anglicky hovoriacich krajín. Samozrejmosťou je osvojenie si správnej výslovnosti, budovanie slovnej zásoby a vysvetľovanie logiky gramatických kategórií. Cieľom je začať prirodzene komunikovať v danom jazyku.

Optimálny čas na osvojenie si učiva pre jednu úroveň cudzieho jazyka je 60 až 90 vyučovacích hodín (jazykovéúrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti). V prípade individuálnych kurzov je to 48 vyučovacích hodín. 

Cena individuálneho kurzu je 490,- eur za 48 vyučovacích hodín, teda 12 týždňov (4 x 45 minút). 

Vyučovanie prebieha raz týždenne v doobedňajších alebo poobedňajších hodinách.

Cena samostatnej jazykovej konzultácie je 25 eur na hodinu. 

Miesto výuky: 

Vajnorská 98/A v Bratislave, respektíve v priestore klienta za paušálny príplatok 10,- eur /výjazd. 

  • „Non schoale sed vitae discimus – Neučíme sa pre školu, ale pre život“
             Lucius Annaeus Seneca, učiteľ a poradca rímskeho cisára.