Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do bulharského jazyka

 

Vážení klienti,

prekladateľské a tlmočnícke služby z/do bulharského jazyka poskytujem od roku 2001. Úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou som od roku 2007. 

Úradné preklady dokumentov ako napríklad rodné listy, výpisy z registra trestov či obchodného registra, diplomy a potvrdenia rôzneho charakteru vyhotovujem po telefonickom avíze aj na počkanie. 

Spolupracujem s Bulharským veľvyslanectvom a notárskym úradom v tesnej blízkosti.

Dokumenty na preklad mi môžete odovzdavať osobne, zaslať poštou alebo na email.  

Osobne som Vám k dispozícii kedykoľvek na t.č. +421 949 401 154 alebo na +421 944 224 983.