Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do bulharského jazyka

 

Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do bulharského jazyka pre svojich klientov poskytujem už od roku 2001. 

Úradnou (súdnou) prekladateľkou a tlmočníčkou pre bulharský jazyk som od roku 2007. 

Osobne som Vám k dispozícii kedykoľvek na t.č. +421 949 401 154.

Úradné a oficiálne preklady s okrúhlou pečiatkou najčastejších dokumentov ako rodné listy, výpisy z registra trestov či obchodného registra, diplomy a potvrdenia rôzneho charakteru vyhotovujem po telefonickom avíze aj na počkanie. Bežný termín vyhotovenia týchto prekladov sú tri pracovné dni. 

Spolupracujem s Bulharským veľvyslanectvom a notárskym úradom v tesnej blízkosti. Všetky administratívne formality viem vybaviť za vás. Týmto šetrím Váš čas a peniaze. 

Spolu s inými kolegami zabezpečujeme preklady vašich dokladov z a do všetkých svetových jazykov, najmä do ruštiny, nemčiny, angličtiny. Odmenou pre nás sú vaše referencie a celková spokojnosť.    

Neváhajte ma kontaktovať na t.č. +421 949 401 154.

 

Cenník prekladateľských a tlmočníckych služieb z/do bulharčiny:

Služba Odmena prekladateľa


ÚRADNÝ / SÚDNY PREKLAD oficiálnych dokumentov pre štátne orgány Slovenskej republiky a Bulharskej republiky

(rodné a sobášne listy, výpisy, potvrdenia, certifikáty, splnomocnenia a pod.)


21,58 eur/str.

+ paušálne výdavky podľa Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z. z.

Preklad všeobecných textov pre fyzické a právnické osoby
(texty všeobecného charakteru)

 

 

18,00 eur/str.

(15,00 eur/str. pre prekladateľské agentúry)

 


Príplatok pre odbornú terminológiu využívanú pri preklade špecializovaných textov
(texty z oblasti práva, informatiky, techniky, farmácie, automobilového priemyslu ako sú napríklad zmluvy, webové stránky, interné firemné materiály atď.)

+ 4,50 eur/str.


Príplatok pre konverziu a grafickú úpravu prekladaných textov 
(texty vo formáte .pdf, letáky, prezentácie)

+ 3,00 eur/str.

Príplatok pre rýchly alebo urgentný preklad

+ 50 %

Príplatok pre veľké prekladateľské projekty s požiadavkou o zachovanie obsahovej, terminologickej a grafickej jednoty prekladaných textov (viac ako 8 strán denne)

+ 25 %


ÚRADNÉ / SÚDNE TLMOČENIE pre štátne orgány Slovenskej republiky a Bulharskej republiky

(výsluchy na polícii, konzultácie s obhajcom, súdne pojednávania)


19,92 eur/hod.

+ paušálne výdavky podľa Vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z. z.

Tlmočenie na rôznych politických, obchodných a spoločenských podujatiach

(simultánne, konzekutívne, šušotáž)


35,00 eur/hod.

+ výdavky podľa predložených dokladov

Paušály pre tlmočenie na rôznych politických, obchodných a spoločenských podujatiach
 
(simultánne, konzekutívne, šušotáž)
Hodinové tlmočenie (sprevádzanie) v Bratislave: 1 x 50 € = 50 €
 
Poldňový paušál* (4 hodíny vr. prestávok): 4 x 35 € = 140 €
 
Celodenný paušál* (8 hodín vr. prestávok): 8 x 30 € = 240 €
 
Celodenný paušál* (12 hodín vr. prestávok a cesty mimo BA): 12 x 30 € = 360 €
 
* Klient hradí výdavky spojené s cestovaním, stravovaním a ubytovaním.
 
STORNO poplatok 100 % z celkovej hodnoty zadaného prekladu

 

V kancelárii na Tolstého 9 v centre Bratislavy ma môžete osobne zastihnúť v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 hod. alebo v inom čase po telefonickom dohovore. 

V ostatnom čase je za účelom odovzdania dokumentov na preklad alebo prebratia hotového prekladu Vám k dispozícii 24 hodín otvorená recepcia na Tolstého 9 v Bratislave - 7 dní v týždni, 365 dní v roku. 

Dokumenty na preklad mi môžete posielať aj na mail alebo klasickou poštou či kuriérom. Hotové preklady z/do bulharčiny zvyčajne posielam Slovenskou poštou doporučeným listom 1. triedou (napr. SR: hmotnosť do 500 g - 1,90 eur).  

Cez deň ma môžete stretnúť na súdnych pojednávaniach alebo na policajných staniciach prevažne v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom či Nitrianskom kraji. Takisto sa môžme stretnúť na obchodných firemných rokovaniach s bulharskými partnermi alebo v rámci nejakej oficiálnej štátnej návštevy z Bulharskej republiky na Slovensku :)     

 

  * * * * *

 Najčastejšie prekladané dokumenty z/do bulharčiny: 

 

 

 

• certifikáty

• technické preukazy

• čestné vyhlásenia

• účtovné závierky

• diplomy

• úmrtné listy

• deklarácie

• vodičské preukazy

• doklady o spôsobilosti

• výkazy ziskov a strát

• faktúry

• výpisy z obchodného registra

• maturitné vysvedčenia

• výpisy z registra trestov

• notárske doložky

• výpisy známok

• potvrdenia o návšteve školy

• vysvedčenia zo školy

• rodné listy

• zápisnice zo zasadnutí

• sobášne listy

• znalecké posudky

• splnomocnenia

• žiadosti

• súdne rozhodnutia

• zmluvy (všetky typy)

 

Ako sa ku mne dostanete na ul. Tolstého 9 v Bratislave: 

Parkovanie:

V okolitých uliciach, zvyčajne je voľné miesto aj priamo pred budovou.

Spojenie MHD:

Autobusy: 81, 83, 84, 93, 94 (zastávka Hodžovo námestie).

Trolejbusy: 208, 212, 213, 206, 205 (zastávka Hodžovo námestie).

Električky: 1, 5, 6 a 8 (zastávka Poštová-Martinus).

 

Budova kancelárie 

na Tolstého 9 v Bratislave  

(v tesnej blízkosti Bulharského veľvyslanectva a prezidentského paláca)