Prekladateľské a tlmočnícke služby z/do bulharského jazyka

 

Vážení klienti,

prekladateľské a tlmočnícke služby z/do bulharského jazyka poskytujem už od roku 2001. 

Úradnou (súdnou) prekladateľkou a tlmočníčkou som od novembra 2007. 

Úradné preklady dokumentov ako napríklad rodné listy, výpisy z registra trestov či obchodného registra, diplomy a úradné potvrdenia rôzneho charakteru vyhotovujem po telefonickom avíze aj na počkanie. 

Spolupracujem s Bulharským veľvyslanectvom a notárskym úradom v tesnej blízkosti.

Odborné preklady dokumentov ako zmluvy, obchodná korešpondencia, časopisy, odborné články, referenčné listy a potvrdenia, návody a manuály, emaily a webové stránky vyhotovujem rýchlosťou jednej strany za hodinu.

Dokumenty na preklad mi môžete odovzdať buď osobne, zaslať klasickou poštou alebo elektronicky na email. 

Tlmočím a učím iba osobne.  

Kedykoľvek som Vám k dispozícii na t.č. +421 944 224 983.