Jazykové kurzy bulharčiny / slovenčiny / angličtiny

Jazykové kurzy bulharčiny / slovenčiny / angličtiny sú určené pre fyzické a právnické osoby.

Tieto individuálne (špecializované) jazykové kurzy sú založené na špeciálne vyvinutom a rokmi overenom prístupe, ktorý je zameraný na osvojenie si základov bulharského, slovenského či anglického jazyka. Pridanou hodnotou je pochopenie mimojazykových reálií Bulharska, Slovenska či anglicky hovoriacich krajín. Samozrejmosťou je osvojenie si správnej výslovnosti, budovanie slovnej zásoby a vysvetľovanie logiky gramatických kategórií. Cieľom je začať rýchlo a čo najprirodzenejšie komunikovať v cudzom jazyku.

Optimálny čas na osvojenie si učiva pre jednu úroveň cudzieho jazyka je 60 až 90 vyučovacích hodín (jazykovéúrovne A1, A2, B1, B2, C1, C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti). V prípade individuálnych (špecializovaných) kurzov je to 48 vyučovacích hodín. 

Cena individuálneho (špecializovaného) jazykového kurzu je 490,- eur za 48 vyučovacích hodín.

Vyučovanie zvyčajne prebieha raz týždenne (4 vyučovacie hodiny trvajúce 45 astronomických minút každá, teda 12 pracovných týždňov) v doobedňajších alebo poobedňajších hodinách, resp. podľa individuálnej dohody s klientom podľa jeho potreby.

Po úspešnom ukončení kurzu za základe písomného testu a ústnej skúšky absolventi dostanú potvrdenie o absolvovaní jazykového kurzu. 

Cena samostatnej jazykovej konzultácie je 25 eur na hodinu. 

Miesto výuky: 

Adresa je Vajnorská 98/A v Bratislave, respektíve v priestore klienta za paušálny príplatok 10,- eur /výjazd. 

  • „Non schoale sed vitae discimus – Neučíme sa pre školu, ale pre život“
             Lucius Annaeus Seneca, učiteľ a poradca rímskeho cisára.