Tlmočenie

Tlmočenie je ústna forma prekladu, pri ktorej ide o pretlmočenie významu textu povedanom v jednom z jazykov do druhého. Predpokladá plné nasadenie tlmočníka, poznanie kultúrnych, sociálnych a politických reálií krajín, ako aj ovládanie jazykov na vysokej lingvistickej úrovni. 

Mojim cieľom pri tlmočení z bulharčiny do slovenčiny, respektíve zo slovenčiny do bulharčiny je preniesť informácie obsiahnuté vo výpovedi daného rečníka maximálne jasne a presne, a to tak, aby ostatní účastníci v plnej miere pochopili zmysel a účel prehovoru

Tlmočím konzekutívne (následne pri bilaterálnych politických či obchodných rokovaniach), simultánne (súbežne pri konferenciách, prednáškach, prezentáciách) a sprievodné (pri sprevádzaní na služobných cestách).